Polisi Laman Web

Kemas Kini Terakhir Pada 16-Jul-2023
Tarikh Berkuatkuasa 16-Jul-2023

Dasar Privasi ini menerangkan dasar bagi

Benedetto Fiori, VIA PISCINA, 18, Terni 05100, Itali, e-mel: socialdesignmagazine@gmail.com, telefon: +393287222799

mengenai pengumpulan, penggunaan dan pendedahan maklumat anda yang kami kumpulkan apabila anda menggunakan tapak web kami ( https://socialdesignmagazine.com/ ). ("Perkhidmatan"). Dengan mengakses atau menggunakan Perkhidmatan, anda bersetuju dengan pengumpulan, penggunaan dan pendedahan maklumat anda mengikut Dasar Privasi ini. Jika anda tidak bersetuju dengan perkara yang sama, sila jangan mengakses atau menggunakan Perkhidmatan.

Kami boleh mengubah suai Polisi Privasi ini pada bila-bila masa tanpa sebarang notis awal kepada anda dan akan menyiarkan yang telah disemak
Dasar Privasi pada Perkhidmatan. Polisi yang disemak akan berkuat kuasa 180 hari dari tarikh Polisi yang disemak disiarkan dalam Perkhidmatan dan akses atau penggunaan berterusan anda terhadap Perkhidmatan selepas masa tersebut akan membentuk penerimaan anda terhadap Polisi Privasi yang telah disemak. Oleh itu, kami mengesyorkan agar anda menyemak halaman ini secara berkala.

 1. Maklumat yang Kami Kumpul:

  Kami akan mengumpul dan memproses maklumat peribadi berikut tentang anda:

  1. Nama
  2. E-mel
  3. Alamat
 2. Cara Kami Mengumpul Maklumat Anda:

  Kami mengumpul/menerima maklumat tentang anda dengan cara berikut:

  1. Apabila pengguna mengisi borang pendaftaran atau sebaliknya menyerahkan maklumat peribadi
  2. Berinteraksi dengan laman web
  3. Daripada sumber awam
 3. Cara Kami Menggunakan Maklumat Anda:

  Kami akan menggunakan maklumat yang kami kumpulkan tentang anda untuk tujuan berikut:

  1. Pemasaran/ Promosi
  2. Mencipta akaun pengguna
  3. Khidmat Bantuan
  4. Maklumat pentadbiran
  5. Pengiklanan yang disasarkan
  6. Perlindungan tapak
  7. Urus akaun pengguna

  Jika kami ingin menggunakan maklumat anda untuk sebarang tujuan lain, kami akan meminta persetujuan anda dan akan menggunakan maklumat anda hanya untuk menerima persetujuan anda dan kemudian, hanya untuk tujuan yang memberikan kebenaran melainkan kami dikehendaki berbuat sebaliknya oleh undang-undang.

 4. Bagaimana Kami Berkongsi Maklumat Anda:

  Kami tidak akan memindahkan maklumat peribadi anda kepada mana-mana pihak ketiga tanpa mendapatkan kebenaran anda, kecuali dalam keadaan terhad seperti yang diterangkan di bawah:

  1. Perkhidmatan iklan
  2. Penaja
  3. Analisis
  4. Pengumpulan data & proses

  Kami memerlukan pihak ketiga tersebut untuk menggunakan maklumat peribadi yang kami pindahkan kepada mereka sahaja
  untuk tujuan ia dipindahkan dan bukan untuk menyimpannya lebih lama daripada yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tersebut.

  Kami juga mungkin mendedahkan maklumat peribadi anda untuk perkara berikut: (1) untuk mematuhi undang-undang, peraturan, perintah mahkamah atau proses undang-undang lain yang terpakai; (2) untuk menguatkuasakan perjanjian anda dengan kami, termasuk Dasar Privasi ini; atau (3) untuk menjawab dakwaan bahawa penggunaan Perkhidmatan anda melanggar mana-mana hak pihak ketiga. Jika Perkhidmatan atau syarikat kami digabungkan atau diperoleh dengan syarikat lain, maklumat anda akan menjadi salah satu aset yang dipindahkan kepada pemilik baharu.

 5. Pengekalan Maklumat Anda:

  Kami akan menyimpan maklumat peribadi anda bersama kami selama 90 hari hingga 2 tahun selepas pengguna menamatkan akaun mereka atau selagi kami memerlukannya untuk memenuhi tujuan ia dikumpul seperti yang diperincikan dalam Dasar Privasi ini. Kami mungkin perlu menyimpan maklumat tertentu untuk tempoh yang lebih lama seperti penyimpanan rekod/pelaporan mengikut undang-undang yang terpakai atau atas sebab lain yang sah seperti penguatkuasaan hak undang-undang, pencegahan penipuan, dsb. Sisa maklumat tanpa nama dan maklumat agregat, kedua-duanya tidak mengenal pasti anda (secara langsung atau tidak langsung), boleh disimpan selama-lamanya.

 6. Hak Anda:

  Bergantung pada undang-undang yang terpakai, anda mungkin mempunyai hak untuk mengakses dan membetulkan atau memadam data peribadi anda atau menerima salinan data peribadi anda, menyekat atau membantah pemprosesan aktif data anda, meminta kami untuk berkongsi (port) peribadi anda. maklumat kepada entiti lain, menarik balik sebarang persetujuan yang anda berikan kepada kami untuk memproses data anda, hak untuk membuat aduan kepada pihak berkuasa berkanun dan hak lain yang mungkin berkaitan di bawah undang-undang yang berkenaan. Untuk melaksanakan hak ini, anda boleh menulis kepada kami di
  socialdesignmagazine@gmail.com. Kami akan membalas permintaan anda mengikut undang-undang yang terpakai.

  Anda boleh menarik diri daripada komunikasi pemasaran langsung atau pemprofilan yang kami jalankan untuk tujuan pemasaran dengan menulis kepada kami di socialdesignmagazine@gmail.com.

  Sila ambil perhatian bahawa jika anda tidak membenarkan kami mengumpul atau memproses maklumat peribadi yang diperlukan atau menarik balik kebenaran untuk memproses perkara yang sama untuk tujuan yang diperlukan, anda mungkin tidak dapat mengakses
  atau gunakan perkhidmatan yang maklumat anda dicari.

 7. Kuki dll.

  Untuk mengetahui lebih lanjut tentang cara kami menggunakan ini dan pilihan anda berhubung dengan teknologi penjejakan ini, sila rujuk teknologi kami Dasar Kuki.

 8. Keselamatan:

  Keselamatan maklumat anda adalah penting kepada kami dan kami akan menggunakan langkah keselamatan yang munasabah untuk mengelakkan kehilangan, penyalahgunaan atau pengubahan tanpa kebenaran maklumat anda di bawah kawalan kami. Walau bagaimanapun, memandangkan risiko yang wujud, kami tidak dapat menjamin keselamatan mutlak dan akibatnya, kami tidak dapat memastikan atau menjamin keselamatan sebarang maklumat yang anda hantar kepada kami dan anda berbuat demikian atas risiko anda sendiri.

 9. Pautan Pihak Ketiga & Penggunaan Maklumat Anda:

  Perkhidmatan kami mungkin mengandungi pautan ke laman web lain yang tidak dikendalikan oleh kami. Dasar Privasi ini tidak menangani dasar privasi dan amalan lain mana-mana pihak ketiga, termasuk mana-mana pihak ketiga yang mengendalikan mana-mana laman web atau perkhidmatan yang mungkin boleh diakses melalui pautan pada Perkhidmatan. Kami amat menasihati anda untuk menyemak dasar privasi setiap tapak yang anda lawati. Kami tidak mempunyai kawalan ke atas dan tidak bertanggungjawab ke atas kandungan, dasar privasi atau amalan mana-mana tapak atau perkhidmatan pihak ketiga.

 10. Pegawai Aduan / Perlindungan Data:

  Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau kebimbangan mengenai pemprosesan maklumat anda yang tersedia dengan kami, anda boleh menghantar e-mel kepada Pegawai Aduan kami di Benedetto Fiori, VIA PISCINA, 18, e-mel: socialdesignmagazine@gmail.com. Kami akan menangani kebimbangan anda mengikut undang-undang yang terpakai.

Dasar Privasi yang dihasilkan dengan Kuki Ya.